към заглавната страница информация за сайта
други подобни места направи добро :)

Здравейте колеги!

 

По тези страници живеят над 730 протокола, курсови задачи, проекти за любимия ни Технически Университет. Всичките протоколи са организирани по курсове. В раздела други са проектите, задачите...

 

Дано намерите това което търсите!

 


Материалознание

Физика

Химия

Численни методи

ЕППЕ

Електрически измервания

Електромеханични устройства

Двигатели с вътрешно горене

Импулсно-цифрови устройства

Механика на флуидите

Материалознание и технология на материалите

Програмиране III

Радиовълни и рaдиолинии

Сигнали и Системи

Теоретична електротехника I & II

Теория на електронните схеми

Хидро- и пневмо- машини и задвижвания

Аналогови електронни устройства

Аналогова схемотехника

Електрически машини

Енергопреобразуване

Идентификация на системите

Измерване на неелектрически величини

Кабелни и оптични съобщителни линии

Качество и надеждност на елкт. апаратура

КТЕЕМС

Комуникационни вериги

Микропроцесорна схемотехника

Нелинейни системи за управление

Основи на звукотехниката

Теория на автоматичното управление

Телекомуникационни измервания

Технически средства за автоматизация

Автоматизация на производството

Измервания в комуникациите

Измервания в радиокомуникациите

Комуникационни терминали

Осигурителна и охранителна техника

Основи на комутационната техника

Основи на радиокомуникациите

Основи на радиолокацията

Охрана на труда

Предаване на данни и комп.комуникации

Програмно осигуряване на комм.системи

Радио- телевизионни системи и мрежи

Тестове

Курсови проекти

Програмки

Учебници